Takograf ve E-İmza Kartları

E-İmza


E-İmza

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

E-imza ve güvenlik kartları; içerdiği bilgilerin gizliliği nedeniyle, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti mevcuttur. AUSTRIACARD olarak bu alanda sim-size kontak çipli e-imza ve güvenlik kartı üretimini gerçekleştirmekteyiz.Takograf


Takograf

Takograf, karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan bir kontrol cihazı olup yığın belleğinde sürücülerin sürüş periyotlarını ve görevlerini 12 ay boyunca tutabilme yeteneğine sahiptir. Hatalara ilişkin bilgileri, sistemi tahrif etmeye yönelik girişimleri, hız sınırı ihlallerini, kalibrasyon ayrıntılarında hafızasında tutar. Bu takograflar akıllı kartlarlar ile çalışır ve bu kartlar, kullanıcılarına araçta bulunan takograf cihazındaki bilgilere ulaşma ve/veya kullanma olanağı sağlar.Kartların dört tipi bulunmaktadır:

  • Sürücü Kartı: Belirli bir sürücüye verilen takograf kartıdır. Sürücü kartı sürücüyü tanıtır ve sürücü faaliyeti verisinin hafızaya alınmasına yarar.
  • Şirket Kartı: Takograf cihazı takılı araç sahiplerine veya hamillerine verilen bir takograf kartıdır. Şirket kartı, şirketi tanıtır ve şirket tarafından kilitlenen veya herhangi bir şirket tarafından kilitlenmeyen takograf cihazında hafızaya alınan verinin görüntülenmesini, yüklenmesini ve yazdırılmasını sağlar.
  • Servis Kartı: Bir takograf cihazı imalatçısına, bir araç imalatçısına veya servis ve montajcıya ülkenin yetkili kuruluşları tarafından verilen bir takograf kartıdır. Servis kartı kart hamilini tanıtır ve takograf cihazının testini, kalibrasyonunu ve/veya indirilmesini sağlar.
  • Denetim Kartı: Ulusal yetkili denetim otoritesine verilen takograf kartıdır. Denetim kartı denetim otoritesini tanıtır ve veri hafızasında veya sürücü kartlarında hafızaya alınmış veriyi okumak, yazdırmak ve/veya indirmek için bu veriye erişmek amacıyla kullanılır.

AUSTRIACARD olarak ilgili yüksek kaliteli ve güvenilir takograf kartların yüksek güvenlikli özel alanımızda üretimini gerçekleştirebilmekteyiz.